LED

LED

ลำดับ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเภท IP แบบที่1 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ใช้กับหลอด ขั้วหลอด กำลังไฟฟ้าที่กำหนด รุ่น รูปภาพ
1 I IP66 มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ LED _ 80 วัตต์ HP MSL-4  image201
  I   มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ LED _ 120 วัตต์ HP MSL-6
  I   มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ LED _ 140 วัตต์ HP MSL-7
  I   มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ LED _ 160 วัตต์ HP MSL-8
Read 4996 times
More in this category: « DECORATION